U slučaju da niste u mogućnosti da lično prisustvujete sahrani i izrazite saučešće, Poslednji Pozdrav Vam je omogućio dostavnu službu izabranog vijenca ili suze na adresu porodice pokojnika, direktno na  groblje, ili neko drugo mjesto, prije zakazaivanja sahrane. Pravilo je da željeno cvijeće dostavimo na adresu minimum 30 minuta prije početka opijela.

SUZA 1 – 20.00 €

SUZA 2 – 20.00 €

SUZA 3 – 28.00 €

SUZA 4 – 32.00 €

SUZA 5 – 32.00 €

SUZA 6 – 40.00 €

Vijenac 1 – 47.00 €

Vijenac 2 – 60.00 €

Vijenac 3 – 60.00 €

Vijenac 4 – 75.00 €