U slučaju da niste u mogućnosti da lično prisustvujete sahrani i izrazite saučešće, poslednjipozdrav.ba Vam je omogućio dostavu  izabranog vijenca ili suze na adresu porodice pokojnika, direktno na  groblje, ili neko drugo mjesto, prije zakazaivanja sahrane. Izabrani vijenac ili suzu dostavljamo na adresu 30 minuta prije početka sahrane, fotografišemo iste na mjestu uručenja a fotografiju dostavljamo Vama kao dokaz o profesionalno izvršenoj usluzi.

NAPOMENA: Dostavu cvijeća radimo samo na teritoriji Republike Srpske.

SUZA 1 – 20.00 €

SUZA 2 – 20.00 €

SUZA 3 – 28.00 €

SUZA 4 – 32.00 €

SUZA 5 – 32.00 €

SUZA 6 – 40.00 €

Vijenac 1 – 47.00 €

Vijenac 2 – 60.00 €

Vijenac 3 – 60.00 €

Vijenac 4 – 75.00 €