Oblast doniranja organa je regulisana zakonom o transplantaciji ljudskih organa. Doniranje je davanje oragana, odnosno tkiva i ćelija, bez naknade, od živog ili umrlog lica radi ugrađivanja u tijelo drugog lica u svrhu liječenja. Postupak doniranja ljudskih organa je dobrovoljna. Slično doniranju organa, zakonom je regulisana i oblast doniranja ljudskih tkiva i ćelija.