NASLJEĐIVANJE

 

Prema Zakonu o nasljeđivanju, svi građani su pod istim uslovima ravnopravni u nasljeđivanju.

Vanbračno srodstvo izjednačava se u pogledu nasljeđivanja sa bračnim, a srodstvo potpunog usvojenja sa srodstvom po krvi.

Nasljediti se može:

1. Na osnovu zakona zakonsko nasljeđivanje

Na osnovu zakona umrlog nasljeđuju:

svi njegovi potomci,
njegov supružnik,
njegovi roditelji,
njegova braća i sestre i njihovi potomci,
njegovi djedovi i babe i njihovi potomci i
njegovi ostali preci.

Ova lica nasljeđuju po nasljednim redovima.

Nasljednici bližeg nasljednog reda isključuju iz nasljedstva lica daljeg nasljednog reda. Republika Srpska je posljednji zakonski nasljednik.

Nasljedni redovi:

Prvi nasljedni red – zaostavštinu umrlog nasljeđuju prije svih njegova djeca i njegov supružnik.
drugi nasljedni red -zaostavštinu umrlog koji nije ostavio potomke nasljeđuju njegov supružnik i njegovi roditelji.(ako nema roditelja onda potpmci roditelja)
treći nasljedni red – zaostavštinu umrlog, koji nije ostavio ni potomke, ni roditelje, niti su ovi ostavili nekog potomka, ni supružnika nasljeđuju njegovi djedovi i babe.

2. Na osnovu testamenta testamentarno nasljeđivanje

Testament može sačiniti svako lice sposobno za rasuđivanje koje je navršilo 15 godina žiota.

Testament je ništav ako u vrijeme njegovog sačinjavanja zavještalac nije imao 15 godina života ili ako nije bio sposoban za rasuđivanje.

Gubitak sposobnosti za rasuđivanje koji bi nastupio pošto je testament sačinjen ne utiče na njegovu punovažnost.

Nužni nasljednici

Nužni nasljednici imaju pravo na dio zaostavštine kojim ostavilac ne može raspolagati i koji se naziva nužni dio.

Nužni dio nasljednika iznosi jednu polovinu, za djecu i usvojenike, a nužni dio ostalih nasljednika jednu trećinu od onog dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu nasljeđivanja.

Ostatakom zaostavštine može zavještalac raspolagati po svojoj volji i taj dio zaostavštine naziva se raspoloživi dio.

Nužni nasljednici su: djeca umrlog, njegovi usvojenici iz člana 21. Zakona o nasljeđivanju i njegov supružnik.

Ostali potomci umrlog, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi roditelji i njegova braća i sestre su nužni nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.