Pogrebna preduzeća – Teslić

Opis djelatnosti preduzeća

Palma Teslić d.o.o.

Ulica: Jefte Vukovića

Tel:+38765471937

Fax:+38753221201

Email:

Web:

Ilić Company d.o.o.

Ulica: Komušina Gornja bb

Tel:+38766611619

Email:

 

FunusPrevoz

Ulica: 

Tel:+38766162418

Email:

Cvjećara Đukić

Ulica: Svetog Save

Tel: +38766837382

Email:

Pogrebno Cvjećarska radnja KALA sztr

Ulica: Svetog Save 64

Tel:+38765823974

Email:

 

Pogrebno Cvjećarska radnja LIST

Ulica:Svetog Save 84 b

Tel:

Email:

Odjeljene  za stambeno komunalne poslove Opšitne Teslić

Ulica: Karađorđeva 18

Tel:+38753411507

Email: informisanje@opstinateslic.com