POSTUPAK U VEZI SMRTNOG SLUČAJA

 

Utvrđivanje uzroka smrti i obdukcija

Za svako umrlo lice doktor medicine utvrđuje vrijeme i uzrok smrti. Uzrok smrti se utvrđuje pregledom medicinske dokumentacije umrlog lica ili obdukcijom.

Za lice umrlo u zdravstvenoj ustanovi uzrok smrti utvrđuje zdravstvena ustanova.

Za lice umrlo van zdravstvene ustanove uzrok smrti se utvrđuje najkasnije 12 časova po prijemu prijave smrti. U slučaju da doktor medicine koji utvrđuje uzrok smrti ustanovi ili posumnja da je smrt nastupila od zarazne bolesti, dužan je da o tome obavijesti nadležni organ sanitarne inspekcije a o nasilnoj smrti nadležan organ za unutrašnje poslove.

Obdukcija se obavezno vrši:

kad je lice umrlo zdravstvenoj ustanovi a nije utvrđen tačan uzrok smrti,
kad je lice umrlo prije isteka 48 časova od prijema na bolničko liječenje,
na zahtjev ljekara koji je liječio umrlo lice,
na zahtjev državnog organa kad to nalažu epidemiološki i sanitarni razlozi ili na zahtjev istražnog sudije.

Obdukcija se može vršiti i na zahtjev užeg člana porodice.

Troškove obdukcije snosi obaveznik plaćanja troškova liječenja umrlog lica. Troškove obdukcije na zahtjev državnog organa snosi budžet Republike, odnosno opštine.

Nadležni organ skupštine opštine određuje potreban broj doktora medicine za utvrđivanje vremena i uzroka smrti za lica umrla van zdravstvene ustanove.

Umrlo lice se sahranjuje nakon što je smrt utvrđena u vremenu od 24-48 časova od nastupanja smrti.

Na zahtjev sanitarne inspekcije sahrana se može obaviti, prije ili poslije tog roka.

Sa dijelovima ljudskog tijela koji su hirurškim zahvatom ili na drugi način odstranjeni postupa se u skladu sa propisom koji donosi zajednički republički organ nadležan za zdravlje i republički organ nadležan za komunalne poslove.

Smrtni slučaj u kući

 

Kada se dogodi smrtni slučaj u kući ili stanu postupak je sljedeći:

Nazvati Hitnu medicinsku pomoć radi utvrđivanja činjenice smrti
Nakon što Hitna utvrdi činjenicu smrti, izda potvrdu o smrti(umrlicu),uspostaviti kontakt sa
pogrebnom službom

Potrebno je odrediti vrijeme (termin) pokopa, izabrati opremu za pokop . U Pogrebnoj službi dogovoriti sve detalje s nadležnom upravom groblja, oko grobnog mjesta, gdje će se izvršiti pokop pokojnika te sve ostale detalje vezane za pokop.Sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, odnijeti kod Matičara SO u Mjesnu zajednicu sela (ako je pokojni preminuo na teritoriji sela) (ili predate nadležnoj službi JKP radi prijave i upisa pokojnika u Matičnu knjigu umrlih- izdavanje Umrlice)

Račun za pogrebnu opremu i pružene usluge, ukoliko je pokojnik bio zdravstveno osiguran,
zajedno s Ličnom kartom, zadnjim čekom penzije osigurane osobe odnijeti u fond PIO radi
ostvarivanja prava.

Smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi

 

Kada se dogodi smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi –bolnici, postupak je sljedeći:Javiti se na odjeljenje Zdravstvenog centra na kome je pokojni preminuo i dati sve potrebne podatke o pokojniku kako bi se mogla izvršiti prijava Matičnoj službi. Sa Potvrdom o smrti javiti se osoblju prosekture u Bolnici. Ostaviti u Prosekturi odjeću u kojoj će pokojnik biti pokopan. U pogrebnoj službi odrediti dan i vrijeme pokopa, odabrati pogrebnu opremu i dogovoriti sve detalje oko preuzimanja, prevoza i pokopa pokojnika

Na groblju na kojem će se obaviti pokop dogovoriti sve detalje s nadležnom službom groblja oko
grobnog mjesta, mjesta gdje će se izvršiti pokop pokojnika te sve ostale detalje vezane za pokop
te upis pokojnika u Registar umrlih.Račun za pogrebnu opremu i pružene usluge, ukoliko je pokojnik bio zdravstveno osiguran, zajedno s Ličnom kartom osigurane osobe odnijeti u Fond PIO radi ostvarivanja prava.

Postupci u slučaju kad se sumnja u neprirodnu smrt

 

Ukoliko se dogodi smrtni slučaj osobe koja je živjela sama u kući ili stanu, ili koja se u trenutku
nastupa smrt i nalazila sama u kući ili stanu obvezno pozvati policiju radi utvrđivanja činjenice smrti i okolnosti pod kojima je do smrti došlo, odnosno kako bi se utvrdili da li je umrla osoba prirodnom ili nasilnom smrću. Isto tako je potrebno isto postupiti u slučaju počinjenog ubistva ili samoubistva (vatrenim ili drugim oružjem, vješanjem, utapanjem i sl.)